استودیو خبر تسهیلگری

خبرهایی هم هست …

اینجا روایت‌هایی از نشست‌های کاربردی کانون مهارت‌های تسهیلگری، منتظر شماست.

blank
blank
مدرسه سیمرغ برای دریافت اخبار مدرسه‌ی سیمرغ، تایید کنید.
رد کردن
اجازه دادن