پاسخ به : از طعم آخرین شربت آرامشی که نوشیدی بنویس

صفحه اصلی انجمن ها همراهان پرند شربت آرامش از طعم آخرین شربت آرامشی که نوشیدی بنویس پاسخ به : از طعم آخرین شربت آرامشی که نوشیدی بنویس

#4112
منصوره معصومیان
مشارکت کننده

ارتباط بیشتر با دخترم و پیدا کردن بازیهای حسی بیشتر برای بازی با او
تمرین ذهن آگاهی و پذیرش با توجه به دوره ارزش که رفته بودم سر زدن بیشتر به خانواده ام کتابهای نیمه کاره رو خوندن و …

نیاز به مشاوره دارید؟
اسکرول به بالا