پاسخ به : نمونه هایی از چهار مرحله تمایز

صفحه اصلی انجمن ها دنیای تمایز نمونه هایی از چهار مرحله تمایز پاسخ به : نمونه هایی از چهار مرحله تمایز

#4929
علی ترقی جاه
سرپرست کل

پرسشگری،

چی نییست ؟  پرسشگری بازجویی نیست. تجسس نیست. ارزیابی نیست . مواخذه نیست.

چی هست ؟ بازبودن به جواب های مختلف است. به دنبال کشف دیدگاه فرد دیگری بودن است. برای درک بهتر است. حریم دار است.

تجربه من از پرسشگری این است که وقتی با همه وجود دوست دارم بدانم که فرزندم چرا این طور فکر می کند، چه نظریه ای پشت این حرفش است، با انرژی توضیح می دهد و وقتی که بخواهم به جای پرسش و در قالب پرسش توضیحی بدهم ناکارآمد است.

تجربه دیگران از پرسشگری :   پرسشگری، نقد کردن و برای یک سوال پاسخ خواستن است. 

این پویش ادامه دارد…. شما هم بنویسید.

نیاز به مشاوره دارید؟
اسکرول به بالا