پاسخ به : تجربه شما از شادی چیست؟

صفحه اصلی انجمن ها دنیای تمایز تجربه شما از شادی چیست؟ پاسخ به : تجربه شما از شادی چیست؟

#4931
علی ترقی جاه
سرپرست کل

شادی برای من خیلی از اوقات در اتصال ایجاد می شود. وقتی با هم وجود به رودی خیره می شوم یا نسیمی را حس می کنم یا با تمام وجود به دخترم گوش می کنم یا پشتکار و جدیت و خلاقیت را در سازه های پسر کاملا مشاهده می کنم شادی را تجربه می کنم.

نیاز به مشاوره دارید؟
اسکرول به بالا