پاسخ به : چطور در شروع ارتباط حضور داشته باشیم؟

صفحه اصلی انجمن ها با کفش کودکم چطور در شروع ارتباط حضور داشته باشیم؟ پاسخ به : چطور در شروع ارتباط حضور داشته باشیم؟

#5079
معصومه خلفي
مشارکت کننده

من معمولا زمان بندي مي كنم

مثلا به پسرم ميگم من ١٥ دقيقه تمام زمانم و خودم مال تو هست  هر كاري داري بگو هر بازي كه مي خواهي انجام ميدم

ولي براي  بزرگترها كم مي تونم

مصداق اين ارتباط نمازه

متاسفانه وقتي مي خواهيم ارتباط با خدا داشته باشيم حضور نداريم به همه جا فكر مي كنيم هر چي يادمون رفته تو نماز يادمون ميافته

نیاز به مشاوره دارید؟
اسکرول به بالا