پاسخ به : ذهن آگاهی(جلسه اول)

#5129
روشنا مقدم
مشارکت کننده

من تمرین رو توی پارک وقتی دراز کشیدم روی چمنها وبه آسمان نگاه کردم چندبار انجام دادم …عالی بود

دوست دارم بیشتر انجامش بدم ..همه کارهام اینطور باشه در لحظه حضور داشته باشم واز زندگی لذت ببرم ..اما خیلی درگیر روزمرگیها وکارها واسترسهای روزانه هستیم واز وجود نازنینی که خدا بهمون داده وتوجه به اون غافل ..خیلی این مسئله ذهنم درگیر کرده .چه قدر باید تمرین کنم که به این کار عادت کنم .دوست ندارم فراموشش کنم

نیاز به مشاوره دارید؟
اسکرول به بالا