پاسخ به : پیامهایی از گذشته(جلسه دوم)

صفحه اصلی انجمن ها انجمن پرند آفتابگردان پیامهایی از گذشته(جلسه دوم) پاسخ به : پیامهایی از گذشته(جلسه دوم)

#5230
زهره عموئی چرخاب
مشارکت کننده

من خییلی نتونستم رو دوره کودکیم متمرکز بشم و بطور عادی خییلی خاطره ندارم.

ولی خییلی سعی کردم روی پیامهای رفتار خودم متمرکز بشم و خییلی بهتر تونستم با بچه هام تو این چند روز همراه باشم. ضمن اینکه پخش اون تیکه فیلمی که در جلسه دوم پخش شد خییلی روی من مؤثر بود و واقعا احساس کردم با عصبانیت با بچه ها حرف زدن یعنی بی توجهی به اونها و واقعا این درک و انگار لمس موضوع با دیدن فیلم خییلی کمک کرد بهم تا در کنترل خشم و عصبانی نشدن موفق عمل کنم

نیاز به مشاوره دارید؟
اسکرول به بالا