پاسخ به : پیامهایی از گذشته(جلسه دوم)

صفحه اصلی انجمن ها انجمن پرند آفتابگردان پیامهایی از گذشته(جلسه دوم) پاسخ به : پیامهایی از گذشته(جلسه دوم)

#5507
فاطمه سادات حکیم
مشارکت کننده

من از گذشته پیام نظم همراهم است….اینکه قبل خواب در هر شرایطی باید اتاق مرتب باشه….یادم توی دفترچه ی یادداشتم باید مینوشتندکه مرتب بودم یا خیر….. و من همیشه در عذاب بودم چون گاهی دلم میخواست اتاق به همان شلختگی برای ادامه بازی تا روز بعدش باقی بماند….با خودم عهد کرده بودم اگر روزی مادر شدم هرگز این کار را نکنم اما…..وقتی پسرها را نگاه میکنم میبینم این پیام به آن ها هم منتقل شده

نیاز به مشاوره دارید؟
اسکرول به بالا