• پکیج تربیت مربی مدرسه سیمرغ با مشارکت سیاحک

خیلی‌ها این سوال رو می پرسند که برای کار با کودک از کجا باید شروع کرد؟

کار کردن با کودکان دنیای شیرینی است. اما علاوه بر تمام شیرینی هاش، نیازمند تخصص و آگاهی کافی در برخورد با کودکانه، کودک است. بسیاری از مجامع بین المللی سالهاست به اهمیت کیفیت و نه کمیت خدمت رسانی به کودکان گفتگو میکنند. برای کار با کودکان جدای از اینکه چه عناصر کودکانه‌ای می تونه برای کودکان جذاب باشه، لازمه به دنبال عناصر کیفیت گرایی بگردیم. در این راستا سوالاتی که راهنمای ما برای طراحی و تدوین پیکج های تربیت مربی است، این سوالات است:

·        کسی که مشتاق کار با کودکان است، چه شایستگی های حرفه ای را لازم است کسب کند؟

·        چه رویکردهای متنوعی در نگاه به کودک، یادگیری و مربی وجود دارد؟ ما کدام رویکرد را متناسب با بوم و فرهنگ خود مناسب کار با کودکان می دانیم؟

·        یک مربی چه مهارتها، دانشها و نگرشهایی را لازم است داشته باشد تا وجودش بستر رشد با کیفیت کودکان باشد؟

·        چگونه می‌توان برنامه‌ریزی‌هایی داشت که با اصول و رویکردهای ملی کشورمان تطابق داشته باشد؟ در این برنامه‌ریزی، محیط یادگیری، زمان، محتوا چگونه می تواند سازمان دهی پیدا کنند؟

·        چه ابزارهایی برای مربی گری حرفه ای نیاز است تا او بتواند، با حفظ ارزشها و رویکردها، برنامه‌هایی منطبق با نیاز و علاقه کودکان طراحی کند؟

 

پکیج سرآغاز

در این پیکج به دنبال دست یابی به اهداف زیر هستیم:

·        کشف معنایی که هر کدام در مسیر زندگی، به مفهوم «یادگیری» داده‌آیم.

·        درک نقش کودک و بزرگسال با توجه به معانی متفاوت «یادگیری» در رویکردهای مختلف.

·        آشنایی با رویکردهای رفتارگرا، شناختگرا و انسان گرا و درک وجه تمایزهای اساسی این رویکردها.

·        فهم دستاوردها و هزینه‌های زندگی بر اساس کنترل درونی و بیرونی

·        مهارت در کشف رفتارهایی که منجر به تقویت کنترل درونی در کودکان میگردد

·        آشنایی با ويژگی های اصلی مربیان کودک که بسترساز ارتباط غنی با کودکان است

·        اشنایی با چهار کیفیت مربی گری مبتنی بر شنیدن(پذیرش، همراهی، همدلی، بازیگوشی)

·        فهم عناصر برنامه درسی و ارتباط آن با اصول بنیادین تعلیم و تربیت

·        توانمندی در طراحی برنامه‌های درسی مبتنی بر علاقه، نیاز و توانمندی کودکان

 

این پکیج خود شامل دوره‌های زیر است: 

·             رویکردهای آموزشی

·         مربی‌گری مبتنی بر کنترل درونی

·         کیفیت‌های  مربی‌گری

·         برنامه درسی روییدنی

زمان بندی دوره:

  • مدت دوره: این دوره به صورت مجموعه کارگاه در 9 جلسه  از ابتدای بهمن‌ماه 1399 برگزار خواهد شد. 

پیش نیاز دوره:

  • این دوره پیش نیاز ندارد.

پکیج مربیگری حرفه‌ای

در این پیکج به دنبال دست یابی به اهداف زیر هستیم:

·        آشنایی با گام‌های ارتباط موثر با کودکان

·        تمرین مهارت‌های مربیگری در موقعیت‌های مختلف(بازی، موقعیت‌های روزمره، روتین‌های روزانه، تحقیق و پروژه)

·        آشنایی با مهارت‌های حل تعارض کودکان در گروه

·        درک عناصر تاثیرگذار در ساخت محیط یادگیری برانگیزاننده

·        توانمندی در ایجاد چیدمان‌های محیطی غنی برای یادگیری کودکان

·        درک ضرورت و اهمیت مشاهده در کار با کودکان

·        توانمندی در بازآفرینی خود، به عنوان مربی حرفه‌ای در حیطه کودکی

 

پکیج مربیگری حرفه‌ای شامل ۴ کارگاه عملی می‌باشد. لازم است شرکت کنندگان پس از اتمام هر کارگاه، تکالیف و آزمون‌های عملی مربوط به هر موضوع را انجام داده و در سایت آپلود کنند.
کارهای عملی به عنوان تمریناتی عملی برای تقویت مهارت مربی طراحی شده است. لذا شرکت کنندگان زمانی حداقل ۱ ساعت در هفته به غیر از زمان‌های کلاس لازم است برای انجام تمرینات وقت بگذارند. عناوین کارگاه‌های مربی حرفه ای عبارتند از:

·       ارتباط و تعامل با کودک

·       محیط یادگیری

·       مشاهده و مستندسازی

·       بازآفرینی من

 

سرفصل‌های هر کارگاه:

ارتباط و تعامل با کودک:

·       درک چگونگی اتصال به کودکان و گسترش یادگیری و رشد آنها

·       فهم تاثیرات مختلف تعاملات ما با کودکان

·       توانمندی در ایجاد قصد و نیتهایی برای ایجاد ارتباطات غنی

·       آشنایی با سه گام «حضور، ایجاد زمینه ارتباط و تقویت و توسعه» در جهت تقویت تعاملات

·       درک تمایز مربی راهبری و کودک راهبری

·       درک و شناخت موانع اتصال با کودکان

 

محیط یادگیری:

·       درک ویژگی های محیط با کیفیت برای کودکان

·       شناخت بازیهای مختلف در محیط و تاثیرات آن بر رشد کودکان

·       استفاده از مواد دور ریختنی در بازیهای اطراف کودک

·       شناخت نقش محیط به عنوان مربی سوم در یادگیری‌های کودک

·       توانمندی در ساخت محیط‌های برانگیزاننده برای یادگیری کودکان

  

مشاهده و مستندسازی:

·       فهم ضرورت مشاهده کودک در برنامه

·       درک تمایز مشاهده و تحلیل

·       آشنایی با اصول مشاهده گری، ملاحظات اخلاقی و دانش لازم برای مشاهده گری

·       شناخت مولفه ها و انواع مشاهده (مشاهده واقعه نگار، مداوم و نمونه رویداد)

·         توانمندی در تحلیل به عنوان قدم بعد از ثبت مشاهدات

·         آشنایی با نحوه استفاده از مشاهده و تحلیل در برنامه درسی را درک می کنند.

·        آشنایی با انواع مستندسازی برای مربیان، والدین و کودکان آشنا می شوند.

 

بازآفرینی من:

·         آشنایی با شیوه‌های مختلف پرسشگری از خود به عنوان ابزار خودارزیابی

·         آشنایی با شیوه‌های پرسشگری از کودک برای تقویت تفکر

·         درک ارزشهای مبنایی در کار حرفه ای و کار با کودک

·         توانمندی در ایجاد تعادل در چرخه زندگی

 

زمان بندی دوره:

  • مدت دوره: این دوره به صورت مجموع کارگاه در 10 جلسه از 14 دی‌ماه 1399 برگزار خواهد شد.

پیش نیاز دوره:

  • این دوره پیش نیاز ندارد.

توجه داشته باشید که در ادامه لینک ثبت نام پکیج مربیگری حرفه‌ای خواهد آمد.

ارتباط و تعامل با کودک

شنبه/ یک شنبه- 18 و 19 بهمن‌ماه 1399 

تسهیل گر: علی ترقی‌جاه
ساعت: 18:00 تا 21:00 

محیط یادگیری 

دوشنبه/ چهارشنبه- 13 و 15 بهمن‌ماه 1399 

تسهیل گر: فرشته ترقی‌جاه
ساعت: 18:00 تا 20:30 

مشاهده و مستندسازی

شنبه/ دو‌شنبه/ چهارشنبه- 4 و 6 و 8 بهمن‌ماه 1399 

تسهیل گر: الهه خراسانچی
ساعت: 15:30 تا 18:00

بازآفرینی من

دوشنبه/ چهار‌شنبه- 20 و 27 و 29 بهمن‌ماه 1399 

تسهیل گر: مریم رامین‌کیا
ساعت: 18:00 تا 21:00 

ثبت نام ویژه پکیج مربیگری حرفه‌ای

در صورتی که قصد شرکت در همه دوره‌ها را دارید کلیک نمایید.

دستاورد شرکت کنندگان دوره‌های قبلی
آگاهی از حوزه های رشدی کودک میتواند به باز بودن چشم و گوش ما نسبت به کودکان منجر شود.
بسیاری اوقات در ارتباط با کودکان، کاری نکردن بهتر از انجام کار است.
بهترین بستر برای رشد اجتماعی کودکان، روتین های هر روزه مهد میباشد.دریاب وقت و در یاب...
قبل
بعدی
کارشناسی روانشناسی بالینی ارشد علوم تربیتی مربی کودکان طراح و تسهیل‌گر دوره های تربیت مربی کودک
تسهیلگر دوره های والدین و مربیان پژوهشگر حوزه تعلیم و تربیت
کوچ تحول فردی و سازمانی، مربی حرفه‌ای زندگی، مربی مربیگری کودک و تسهیلگر والدین
مربی زندگی دارای مدرک بین المللی از موسسه رای مانا و آکادمی انتخاب امریکا دارای مدرک واقعیت درمانی از موسسه بین المللی ویلیام گلسر
قبل
بعدی

سوالات متداول:

با توجه به نوع دوره بهتر است در جلسات حضور داشته باشید اما امکان دیدن ویدئو تا 24 ساعت پس از هر جلسه ممکن است.

هرآنچه برای کارآمدی دوره ها به شکل غیرحضوری لازم بوده انجام شده تا مطمئن باشیم محتوای مدنظر به طور کامل به مخاطب می رسد. ایجاد پلتفرمی با کیفیت و کارایی لازم، بازبینی محتوا و ملزومات دوره و آموزش تسهیلگران از جمله این اقدامات است. 

برای برگزاری دوره های آنلاین از پلتفرم همنوا استفاده می شود که این پلتفرم وب بیس است و از طریق لینک محل برگزاری دوره وارد دوره می شوید و نیاز به دانلود برنامه ای نیست. ضمنا فایل راهنما و اطلاعات لازم برای سهولت استفاده از پلتفورم پیش از جلسه برایتان ارسال می گردد.

بله. شما میتوانید با موبایل هم در دوره شرکت نمایید. جهت دسترسی آسان‌تر و بهره‌مندی کامل از امکانات بهتر است با تبلت یا لپ تاپ در دوره شرکت نمایید.

خیر. پس از ثبت نام ما با شما تماس(ارتباط) خواهیم گرفت.

ز آنجایی که دوره پرند دوره ای تعاملی و گفتگومحور است پیشنهاد ما به شما این است که مشارکت فعال داشته بتشید. میزان فعال بودن شما در تمارین و گفتگوها رابطه مستقیمی با میزان کارایی دوره برای شما دارد. 

بله مباحث دوره با تعامل و گفتگو با شرکت کننده ها پیش می رود و در فواصل گفتگوها فرصتهایی برای سهیم شدن و یا پرسیدن سوالات وجود دارد. ضمنا فرصت هایی فراهم شده تا شما در طول جلسه بتوانید با چند نفر از شرکت کنندگان فعالیت گروهی و همفکری داشته باشید.

در صورتی که ئر مجموعه کارگاه ثبت نام نمایید، بابت حضور در کارگاه‌ها برای شما گواهی صادر خواهد شد.

نیاز به مشاوره دارید؟
اسکرول به بالا