دوره ارتباط همدلانه

هدف اصلی ارتباط، انتقال پیام است. پیام، اطلاعات را منتقل می­کند. سن، تحصیلات، تجربیات، احساسات و… بر شکل­گیری اطلاعات در ذهن انسان اثر می­گذارند. انسان­ها در ارتباط همدلانه یاد می­گیرند که احساسات دیگران لزوما شبیه احساسات آن­ها نیست. دیگران در شرایط مشابه احساس و درک متفاوتی از یک اتفاق دارند. ارتباط همدلانه باعث درک متقابل، رضایت و پذیرش بیشتر طرف مقابل می­شود.

دوره پیش رو:

دوره از زبان تسهیلگر آقای حمید ترقی جاه:

blank
enemad-logo