فرصت ارتقای کیفیت زندگی خانواده ها و رشد کودکان

تک تک شما افرادی هستید که رشد و تعالی برایتان مهم است. خیلی خرسندیم که در این سال‌ها با فعالیت‌های آموزشی‌مان توانسته‌ایم فرصت‌های همراهی و رشد و بالندگی را برای خانواده‌ها فراهم کنیم اما آینده جامعه در گرو رشد همه کودکان است. حال که با فرصت دوره های آنلاین امکان گسترده‌تر خدمت برایمان میسر شده، می خواهیم با خانواده‌های بیشتری همنوا شویم. 

سازمان‌ها و شرکت‌ها می‌توانند نقش مهمی در آموزش و ارتقاء کیفیت زندگی کارکنان و مشتریانشان داشته باشند. 

تعدادی از شما عزیزان در سازمان‌هایی مشغول به کار هستید یا مدیران آگاهی را در سازمان‌ها می‌شناسید. می‌خواهیم از شما درخواست کنیم اگر آموزش‌ها برایتان مفید بوده، با معرفی سازمان‌ها و گفتگو با آن‌ها نقش خودتان را در رشد کودکان ایفا نمایید. کافی است با تکمیل این فرم کوتاه با ما همراه شوید و فرصت ارایه خدمت گسترده را فراهم کنید

فرصت گسترش خدمات آموزشی والدین از طریق سازمان ها
  • لطفا نوع ارتباط تان با آن سازمان، نوع سازمان، تعداد تقریبی پرسنل را بنویسید. مثلا با مدیر آموزش موسسه .... دوست هستم. حدود 50 نفر پرسنل دارد و موسسه ای خصوصی است