دوره مهارت‌های تسهیلگری 1403040816

ثبت نام ویژه چطوری تسهیلگر بشیم؟ https://simorqschool.com/wp-content/uploads/2023/03/48e71dcfc46846bc230097dc3260407c51000345-480p.mp4 تسهیلگری چیست و برای چه افرادی مناسب است؟ https://simorqschool.com/wp-content/uploads/2024/02/VID_20240217_093551_998.mp4 دوره مهارتهای تسهیلگری چگونه است؟ https://simorqschool.com/wp-content/uploads/2024/02/VID_20240217_101322_887.mp4 فرآیند ثبت نام … ادامه خواندن دوره مهارت‌های تسهیلگری 1403040816