تسهیلگری برای مدیران و کارکنان

مهارت تسهیلگری یکی از مهارت‌های کلیدی قرن بیست و یک است که در بسیاری از جلسات و موقعیت‌های سازمانی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این مهارت به کارکنان امکان می‌دهد تا با استفاده از فنون و تکنیک‌های خاص، افراد مختلفی را در جلسات و گروه‌های کاری به هم نزدیک کنند و تصمیم گیری‌های بهتری را انجام دهند. در ادامه، به برخی موارد کاربردی مهارت تسهیلگری در سازمان‌ها و شغل‌هایی که برای آموزش این مهارت مناسب هستند، اشاره خواهیم کرد.

 • استفاده از مهارت تسهیلگری در جلسات تصمیم‌گیری

یکی از مهم‌ترین موارد کاربردی مهارت تسهیلگری، جلسات تصمیم‌گیری در سازمان است. در این نوع جلسات، فردی با مهارت تسهیلگری می‌تواند افراد را به هم نزدیک کرده و از نظرات و پیشنهادات هر یک استفاده کند تا تصمیم‌گیری بهتری انجام شود.

 • استفاده از مهارت تسهیلگری در جلسات تیمی

در جلسات تیمی، مهارت تسهیلگری می‌تواند به کارکنان کمک کند تا با همدیگر بهتر ارتباط برقرار کنند و ایده‌های خود را به اشتراک بگذارند. با استفاده از فنون تسهیلگری، می‌توان تعدادی از مشکلات ارتباطی و اختلافات را حل کرد و روابط بین اعضای تیم را بهبود بخشید.

 • استفاده از مهارت تسهیلگری در مذاکرات

در مذاکرات، مهارت تسهیلگری می‌تواند به کارکنان کمک کند تا با سایر افراد بهتر ارتباط برقرار کنند و به توافقی نهایی برسند. با استفاده از فنون تسهیلگری، می‌توان به راحتی مشکلات را حل کرد و بهترین راه حل‌ها را پیدا کرد.

 • شغل‌هایی که برای آموزش مهارت تسهیلگری مناسب هستند

مهارت تسهیلگری برای همه افراد در سازمان‌ها مناسب است، اما برخی شغل‌ها بیشتر از دیگران برای آموزش این مهارت مناسب هستند. برخی از این شغل‌ها عبارتند از:

  • مدیران سطح بالا
  • مدیران پروژه
  • کارشناسان ارشد بهبود فرایند
  • مشاوران بازرگانی
  • مشاوران مدیریت
 • نتایج تقویت تسهیلگری در سازمان‌ها

تقویت مهارت تسهیلگری در سازمان‌ها می‌تواند بهبود عملکرد سازمان، افزایش رضایت کارکنان، افزایش سطح همکاری و هماهنگی بین کارکنان و بهبود روابط بین اعضای تیم را به دنبال داشته باشد. در برخی از مطالعات، افزایش تسهیلگری در سازمان‌ها باعث کاهش تعداد خطاهای کاری و افزایش سرعت تصمیم‌گیری شده است.

در نتیجه، مهارت تسهیلگری به عنوان یکی از مهارت‌های کلیدی قرن بیست و یک در بسیاری از جلسات و موقعیت‌های سازمانی مورد استفاده قرار می‌گیرد. با آموزش این مهارت به کارکنان، سازمان‌ها می‌توانند عملکرد خود را بهبود بخشید و روابط بین اعضای تیم را بهبود بخشند.

blank
enemad-logo