تأثیر مهارت‌های تسهیلگری به عنوان یک مهارت کلیدی قرن بیست و یک

در دنیای امروز، تسهیلگری به عنوان یکی از مهارت‌های کلیدی مدیران و رهبران شناخته شده است. با توجه به تغییرات سریع در محیط کسب و کار، مدیران باید بتوانند به روش‌های جدید برای تسهیل کردن کارها و ارتباطات درون سازمان دست یابند. در این مقاله، به بررسی تأثیر مهارت‌های تسهیلگری به عنوان یک مهارت کلیدی در قرن بیست و یک پرداخته می‌شود.

مهارت‌های تسهیلگری شامل مجموعه‌ای از تکنیک‌ها و روش‌هایی است که به منظور کمک به فرایندهای تصمیم‌گیری، حل اختلاف و افزایش هماهنگی در سازمان‌ها به کار گرفته می‌شود. این مهارت‌ها شامل توانایی‌هایی مانند شنیدن فعال، پرسش‌های باز، مدیریت کنترل شده بحث و تعامل با دیگران در یک محیط گروهی است.

بر اساس گفته‌های وارد شده در کتاب “مهارت‌های تسهیلگری: راهنمایی برای موفقیت در کار با گروه‌ها” اثر سام کاندی، “تسهیل‌گری به عنوان یکی از مهارت‌هایی که می‌تواند به افزایش کارآیی و موفقیت کسب و کار کمک کند، باید به عنوان یک مهارت کلیدی در قرن بیست و یک به حساب آید.” همچنین، بر اساس گفته‌های جان کاتلر، یکی از بنیانگذاران تسهیلگری، “تسهیلگری به عنوان یک مهارت کلیدی در همه زمینه‌های کاری به کار می‌رود.”

تأثیر مثبت مهارت‌های تسهیلگری در سازمان‌ها نیز از طریق تحقیقات بررسی شده است. بر اساس یک مطالعه از “موسسه آموزش و پژوهش مدیریت انجام شده در سال ۲۰۱۸، مدیرانی که مهارت‌های تسهیلگری را به خوبی بکار می‌برند، توانسته‌اند بهبود قابل توجهی در عملکرد و کارآیی سازمان خود داشته باشند.

در نهایت، بر اساس گفته‌های جیمز مادوکس، مدیر عامل شرکت مدیریتی مادوکس و از مشاوران معروف در زمینه مدیریت، “تسهیلگری به عنوان یک مهارت کلیدی در قرن بیست و یک مهم است، زیرا باعث می‌شود ارتباطات درون سازمان به صورتی بهبود یابد که می‌تواند به افزایش توانایی‌ها و کارایی کسب و کار کمک کند.”

بنابراین، مهارت‌های تسهیلگری به عنوان یک مهارت کلیدی در قرن بیست و یک در نظر گرفته می‌شوند، که می‌تواند به عملکرد و کارآیی سازمان‌ها کمک کند.

از تسهیگری در حوزه های مختلف استفاده می شود و تقریبا هر فردی می تواند از مهارت تسهیلگری برای زندگی شخصی و کاریش از تسهیلگری استفاده کند.

  1. در حوزه کسب و کار: استفاده از مهارت تسهیلگری برای حل مسائل و افزایش همکاری در سازمان‌ها، بسیار موثر است. شرکت‌هایی مانند گوگل، فیسبوک و اپل از تسهیلگران برای مدیریت فرآیندهای گروهی استفاده می‌کنند.
  2. در حوزه روابط شخصی: در روابط شخصی نیز مهارت تسهیلگری می‌تواند بسیار موثر باشد. به عنوان مثال، در یک خانواده، تسهیلگر می‌تواند به رفع تنش‌ها کمک کند و بهبود روابط بین افراد خانواده ایجاد کند.
  3. در حوزه ارتباطات داخلی سازمانی: تسهیلگران می‌توانند بهبود فرآیندهای ارتباطی داخلی سازمان‌ها را تسهیل کنند. به عنوان مثال، در یک سازمان، تسهیلگر می‌تواند به رفع سوتفاهم‌ها و افزایش همکاری بین اعضای تیم کمک کند.
  4. حوزه آموزش: تسهیلگران می‌توانند در ارائه آموزش‌های مختلف به دانشجویان و دیگر اعضای جامعه آموزشی کمک کنند. برای مثال، می‌توانند در جلسات گروهی و کارگاه‌های آموزشی به بهبود فرآیندهای یادگیری و تیم‌ورکینگ کمک کنند.
  5. حوزه روانشناسی: تسهیلگران می‌توانند در کمک به افرادی که با مشکلات روانی مواجه هستند، به کار گرفته شوند. این افراد می‌توانند به بهبود روابط شخصی و جمعی، تقویت خودآگاهی و مهارت‌های ارتباطی و همچنین بهبود فرآیند تصمیم‌گیری کمک کنند.

تسهیلگری به عنوان یک مهارت چندجانبه، در حوزه‌های مختلف به کمک بهبود فرآیندها و روابط افراد و سازمان‌ها می‌تواند بسیار موثر باشد.

blank
enemad-logo