صفحه اصلی Forums همراهان پرند کوه یخ کودکت را ببین ! پاسخ به: کوه یخ کودکت را ببین !

  • blank

    معصومه قانعی فرد

    کاربر
    1399-04-30 در 11:09 ق.ظ

    سلام.تجربه خیلی شیرینی از همدلی بود.بعد از دیدن دریاچه مصنوعی قصد برگشتن داشتیم.اما علی نمیخواست و به زور خودشو از بغلم بیرون می کشید.دیگران گفتن بیاید بریم ببینه تنهاست خودش میاد.نمیخواستم بهش این پیامو بدم که اگه نظرت مخالف دیگران باشه طرد میشی.بغلش کردم.برگشتیم لب دریاچه گفتم تو دلت میخواد اینجا بمونی؟پسر دو ساله م سرشو به نشانه بله تکون داد.گفتم منم دلم میخواد بمونم.اینجا خیلی قشنگه.اما اینجا خونه ماهی و مرغابی هاست.خونه ما خیلی دوره اگه زودتر نریم دیر میرسیم خونه مون.آروم بود و از دیدن دریاچه لذت میبرد.با هم رفتیم سمت ماشین اما این بار از بغلم خودشو به زور بیرون نمی کشید.باز هم البته دو بار دیگه برگشتیمو تماشا کردیم.باید بهش زمان میدادم تا از اونجای زیبا بتونه خدا حافظی کنه.بار آخر بدون گریه برگشتیم و سوار ماشین شدیم

enemad-logo