صفحه اصلی Forums دنیای تمایز استیصال یا ناکارآمدی پاسخ به: استیصال یا ناکارآمدی

  • blank

    سوده شبیری

    کاربر
    1399-06-02 در 8:38 ق.ظ

    گاهی اوقات که از مدل گفتگوی یکی از بچه ها می رنجم به دنبال تمایزی که عامل رنجشم بود می گردم. تمایز «احترام» و «قدرشناسی» دو تمایزی است که پیدایش کردم و در مورد آن با بچه ها گفتگو کردیم. تجربه من از بی احترامی به گذشته خودم برمی گردد و تجربه آن ها به آنچه همین الان از دوست و فامیل و رسانه در معرض آن هستند. مثلا در گذشته من خطاب کردن بزرگترها با فعل مفرد یا به کار بردن بعضی از کلمات در گفتگو با بزرگترها بی احترامی محسوب می شد اما در تجربه آن ها اینطور نیست.

enemad-logo