صفحه اصلی Forums دنیای تمایز مثالی ساده از یک تجربه پاسخ به: مثالی ساده از یک تجربه

 • blank

  مینو سادات حسینی سهی

  کاربر
  1399-06-04 در 4:32 ب.ظ

  چندی پیش عسل برای من فقط عسل بود و هیچ تمایزی در آن برایم نبود تا با زنبور داری صحبت کردم و برایم ازطبقه بندی عسل گفت
  طبقه بندی انواع عسل ها : متناسب با منبع شهد گل/متناسب با زمان تولید/متناسب با منطقه تولید/متناسب با رنگ عسل/ متناسب با نحوه تولید و استخراج
  انواع عسل:عسل طبیعی/ عسل تغذیه ای/عسل مصنوعی یا تقلبی/عسلک/عسل سمی
  انواع عسل گیاهی:عسل آویشن/عسل سیاهدانه/عسل چند گیاه/عسل گون/عسل سیب /عسل لیمو /عسل کلزا/عسل گل پنبه/ عسل گندم/……
  این همه تنوع و کاربرد برایم دسترسی دهنده بود دیگر عسل فقط عسل نبود
  این تجربه برایم اینطوری بود که کجاهای زندگیم تمیزی ندادم مسایل یکی بنظرم رسیده و نهایتا دسترسی به دنیای کاربرد و کشف و کارآمدی و قدرت برای خودم ایجاد نکردم

enemad-logo