پروفایل

مشخصات فردی

نام

الهه

نام خانوادگی

دلجو

نام کاربری

deljoo

درباره‌ی من

الهه دلجو هستم. باهمسر و دو فرزندم زندگی می کنم.

معلم، تسهیل گر و راهبر کانون تسهیل گران مدرسه سیمرغ هستم.

مشتاق تجربه های جدید و اماده ی امتحان اموزه های تازه در دنیای توسعه و تحول فردی هستم.

معرفی کوتاه

تسهیل گر مدرسه سیمرغ و راهبر کانون تسهیل گران

مدرسه سیمرغ برای دریافت اخبار مدرسه‌ی سیمرغ، تایید کنید.
رد کردن
اجازه دادن