مشخصات فردی

نام

فاطمه

نام خانوادگی

داورزنی

نام کاربری

fereshtehdavarzani166

معرفی کوتاه

با همسر و دو دخترم زندگی میکنم،لیسانس شیمی محض هستم،عاشق پویایی وارتباط و تحول هستم