مشخصات فردی

نام

محبوبه

نام خانوادگی

عظیمی

نام کاربری

mahboobe-azimi

درباره‌ی من

همسر و مادرم
مشتاق یادگیری
راهبر کافه کتاب تسهیلگران
کارشناس سرمایه انسانی

مدرسه سیمرغ برای دریافت اخبار مدرسه‌ی سیمرغ، تایید کنید.
رد کردن
اجازه دادن