پروفایل

مشخصات فردی

نام

سپیده

نام خانوادگی

آبکار

نام کاربری

Sepidar

درباره‌ی من

به جست و جوی كرانه هايی…كه راه برگشت از آن ندانم!

معرفی کوتاه

شگفتی دنیای واژه ها مسحورم می کند: انسان،آفرینش،عشق و شعر

مدرسه سیمرغ لطفا برای دریافت آخرین اخبار مدرسه‌ی سیمرغ، دریافت پیام را تایید کنید.
رد
اجازه دادن به اعلان‌ها