خدمات سازمانی مدرسه سیمرغ

خدمات سازمانی مدرسه سیمرغ

cropped-cropped-cropped-لگو-سیمرغ-png-e1643970637473-1.png

توانمندی ها

آموزش به صورت کوچینگ گروهی

دوره‌آموزشی کوچینگ مدیران تسهیلگری جلسات کلیدی

توضیحات اضافه شود

دوره آموزشی کوچینگ عملکرد تربیت تسهیلگران داخلی

توضیحات اضافه شود

طراحی منحصر بفرد برای سازمان شما

تلفیقی از این پکیج ها

دسته خدمات (پکیج‌ها)

روند کار

سازمان های همکار

دیدگاه کسانی که خدمت مدرسه سیمرغ رو دریافت کردن

ارتباط با پشتیبانان مدرسه سیمرغ

ایمیل خود را اینجا وارد کنید

ارتباط با پشتیبانان سیمرغ

09016959094

simorqschool@gmail.com

رسانه های سیمرغ

با تیم سازمانی مدرسه سیمرغ آشنا شوید

کارآفرین و مدرس دوره تسهیلگریمربی دوره‌های تحول فردی و سازمانی 

کوچ سطح حرفه‌ای ICF مدرس مهارت‌های ارتباطی فردی و سازمانی

کوچ مدیران ارشد تسهیلگر حل تعارضات

کوچ و تسهیلگر ارتباطات مدرس ارتباط بدون خشونت

مربی  دوره‌های راهبری مدیراسبق منایع انسانی فناپ پرداخت

کوچ و تسهیلگر ارتباط بدون خشونت