دوره طراحی و اجرای موثر نشست

دوره طراحی و اجرای موثر نشست تکرار

1400-07-03 \ب.ظ\30 4:06 ب.ظ (Tehran)
دوره طراحی و اجرای موثر نشست
تاریخ و زمان
1400-07-03 \ب.ظ\30 4:06 ب.ظ (Tehran)
رویداد ها
آیدی جلسه
89393867307
مدت زمان
رمز عبور جلسه
No passcode required
ویدیو
هاست خاموش
شرکت کننده خاموش
تنظیمات جلسه
فعال کردن عضویت قبل از میزبان
Mute participants upon entry
فعال کردن اتاق انتظار
فقط کاربرانی که احراز هویت شده اند میتوانند ملحق شوند
Do not record the meeting.
نیاز به مشاوره دارید؟