نظرسنجی دوره پرند آنلاین

نظرسنجی دوره پرند آنلاین
  • در چه حوزه هایی توانستید با شرکت در این دوره برای خودتان، زندگی تان و روابط تان نتایج بسازید؟ آن نتایج چه بودند؟