یک بعلاوه یک مساوی بی نهایت

یک بعلاوه یک مساوی بی نهایت

انسانها ظرفیت اعجاب‌آوری برای تعامل و تفکر با یکدیگر دارند. ایجاد فضا، زمان و شرایط این تعامل، به اثرگذاری بیشتر در بدنه‌ی اجتماع خدمت می‌کند. تسهیلگر در یک گروه، انسانها را به شنیدن اندیشه‌های گوناگون فرامی‌خواند. در این فرآیند، همواره بر “رشد و پیشروی با هم” تأکید می‌کنیم.

ماهیت تسهیلگری قبل از آن که به مهارت یا حرفه‌ای برای خدمت کردن برگردد، وام‌دار فلسفه است. توانایی ذاتی افراد برای همکاری، بنیان اصلی بسیاری از جنبشهای اجتماعی را تشکیل می‌دهد. نکته‌ی شگفت انگیز دیگر در دنیای تسهیل، تأثیر تصاعدی خرد جمعی است. در یک تعامل سه نفره ما با سه ایده یا نظر مواجه نیستیم (3≠1+1+1)، بلکه مجموعه ی بی شماری از روابط و احتمالات ایجاد شده را پیشِ روی خود داریم. مفاهیم و ایده‌های جدید از یکدیگر خلق می‌شوند و تساوی اعداد به شکلی دور از انتظار می‌رسد

(1+1+1= بینهایت)

مارگارت مید با تکیه بر همین تساوی امکان تغییر جهان توسط یک گروه کوچک را تضمین کرده است:

هرگز شک نکنید که گروه کوچکی از افراد متعهد می‌توانند دنیا را تغییر دهند، این تنها چیزی است که تاکنون جهان را پابرجا نگه داشته است.

و چه نیروی شگفت انگیزی است دستهایی که به هم پیوسته است.

قدرت تسهیل در گروه، انسان ها را آزاد می‌کند تا دیدگاه و ایده‌ی خود را به اشتراک بگذارند.

مانند هر مهارت دیگری، تسهیلگری نیز به درک، آموختن و تمرین نیاز دارد. متخصصانی که تسهیلگری را به عنوان حرفه انتخاب کرده اند از آن به عنوان علم و هنری یاد می‌کنند که در حل تعارضات عمیق توانمند است.

ارائه مفهوم تعارضِ سازنده از سمت تسهیلگران ٬ باعث شد گروه‌های مختلف، فضای کار تیمی با عملکرد بالا را تجربه کنند. بهره‌مندی از نبوغ مشترک در فضای تسهیل، مسیری هموار برای نوآوری و پیشرفت در آینده ترسیم می‌کند. به بیانی ساده قدرت تسهیل می‌تواند به جلوگیری از نمود همه نقصهایی که تاکنون در تعاملاتمان تجربه کرده‌ایم کمک کند. تفکر انتقادی، ارتباطات، همکاری و نوآوری، قدرت تسهیل را در گروه یا سازمان تقویت می‌نماید. به خاطر داشته باشید که تسهیلگری به حل تعارضات، کشف و پیشرفتهای همگانی خلاصه نمیشود. ایجاد زندگی‌های بزرگ و معنی‌دار افق دیگری از فلسفه‌ی تسهیلگری است. چشم‌اندازی که ممکن است مدار زندگی در جهان را تغییر دهد.