پیوند، غنای سفر زندگی 1402090905

دوره پیوند سفری ست برای پیوندی دوباره با زندگی و عمق آن، در این سفر ابعاد موانعی که ما را از تجربه زندگی سرشار دور می کند بررسی می کنیم. همه آنچه شکوفا کننده و غنابخش زندگی ماست را با هم می بینیم و در کنار هم برای این زندگی سرشار گام برمیداریم.

تقویم اجرایی و اطلاعات دوره پیوند:

اطلاعات دوره

مدرس دوره

علی ترقی جاه
علی ترقی جاه راهبر و تسهیلگر مدرسه سیمرغ
نعیم طهرانی
نعیم طهرانی راهبر و تسهیلگر مدرسه سیمرغ
  • ظرفیت این دوره تمام شده است. در صورت تمایل به ثبت‌نام به شماره ۰۹۰۱۶۹۵۹۰۹۴ در پیام‌رسان بله یا واتس آپ پیام دهید
این دوره هیچ بخشی ندارد
+45 ثبت نام شده