پیوند، غنای سفر زندگی 1403050907

دوره پیوند سفری ست برای پیوندی دوباره با زندگی و عمق آن، در این سفر ابعاد موانعی که ما را از تجربه زندگی سرشار دور می کند بررسی می کنیم. همه آنچه شکوفا کننده و غنابخش زندگی ماست را با هم می بینیم و در کنار هم برای این زندگی سرشار گام برمیداریم.

 

درباره‌ی پیوستگی و هماهنگی است. چیزی که منجر به رضایت خاطر، آرامش و شادی می‌شود. انگار همه چیز سر جای خودش است. تجربه‌ای که در کودکان مشترک است و همه‌ی ما در کودکی آن را تجربه کرده‌ایم. پیوند در چهار حوزه اساسی زندگی به‌دنبال برقراری این پیوستگی و هماهنگی‌ است؛ خویشتن، اکنون، دیگران و زندگی.

راهی برای در دسترس بودن تمام حالات بودن است. در موقعیتی بتوانیم صبور و آرام باشیم و جایی که نیاز است جسور و جنگنده.

در پایان دوره‌، شرکت‌کنندگان جعبه ابزار کاملی دارند که در آن تمام حالات بودن موجود است و در هر زمان، ابزار متناسب و کارآمد را انتخاب کرده و از آن استفاده می‌کنند.

در حوزه‌های متنوعی از سلامت و کار، تا خانواده و معنویت به شرکت‌کنندگان خدمت خواهد کرد.

معارفه برنامه "پیوند"

تقویم زمانی دوره:

المان های دوره:

تجربه شرکت کنندگان:

دوره پیوند از زبان تسهیلگران:

گوشه ای از دستاورد شرکت کنندگان:

اطلاعات دوره

مدرس دوره

علی ترقی جاه
علی ترقی جاه راهبر و تسهیلگر مدرسه سیمرغ
نعیم طهرانی
نعیم طهرانی راهبر و تسهیلگر مدرسه سیمرغ

پرداخت نقدی

ثبت‌نام کنید

پیش پرداخت

ثبت‌نام کنید
این دوره هیچ بخشی ندارد