صفحه اصلی Forums با کفش کودکم چطور در شروع ارتباط حضور داشته باشیم؟ پاسخ به: چطور در شروع ارتباط حضور داشته باشیم؟

 • blank

  معصومه خلفي

  کاربر
  1399-06-04 در 8:06 ب.ظ

  من معمولا زمان بندي مي كنم

  مثلا به پسرم ميگم من ١٥ دقيقه تمام زمانم و خودم مال تو هست  هر كاري داري بگو هر بازي كه مي خواهي انجام ميدم

  ولي براي  بزرگترها كم مي تونم

  مصداق اين ارتباط نمازه

  متاسفانه وقتي مي خواهيم ارتباط با خدا داشته باشيم حضور نداريم به همه جا فكر مي كنيم هر چي يادمون رفته تو نماز يادمون ميافته

enemad-logo