صفحه اصلی Forums با کفش کودکم چطور در شروع ارتباط حضور داشته باشیم؟ پاسخ به: چطور در شروع ارتباط حضور داشته باشیم؟

 • معصومه خلفي

  کاربر
  1399-06-04 در 3:36 ب.ظ

  من معمولا زمان بندي مي كنم

  مثلا به پسرم ميگم من ١٥ دقيقه تمام زمانم و خودم مال تو هست  هر كاري داري بگو هر بازي كه مي خواهي انجام ميدم

  ولي براي  بزرگترها كم مي تونم

  مصداق اين ارتباط نمازه

  متاسفانه وقتي مي خواهيم ارتباط با خدا داشته باشيم حضور نداريم به همه جا فكر مي كنيم هر چي يادمون رفته تو نماز يادمون ميافته

مدرسه سیمرغ برای دریافت اخبار مدرسه‌ی سیمرغ، تایید کنید.
رد کردن
اجازه دادن