صفحه اصلی Forums دنیای تمایز نمونه هایی از چهار مرحله تمایز پاسخ به: نمونه هایی از چهار مرحله تمایز

 • blank

  فاطمه آزما

  کاربر
  1399-06-08 در 3:04 ب.ظ

  وفاداری

  ی نیست?عجولانه تصمیم گرفتن و جواب دادن ب خود و دیگری نیست،پیمان بستن و ادامه عهد با پیمان شکنان نیست ،چاپلوسی و مورد تایید شدن نیست،در تعارف قبول کردن چیزی نیست،همیشه در دسترس بودن حتی زمانی ک تعهدی ب دیگری نداری،عدم ثبات در عمل و تعهد نسبت ب خود و دیگری نیست.

  چی هست? داشتن اعتمادی شایسته ب روابط متقابل،متعهد ماندن ب وعده های خود طی رابطه،ثبات،مورد اطمینان بودن

  تجربه من در ارتباط با خودم بر سر دلایلی ک باید کشف کنم وفادار نیستم،سر قرار حاضر شدن واسم مهمه،وفاداری ب خالقم باید بگردم کجاها ضعف دارم.

  لطفا تجربه دیگران

  بی وفایی مردم کوفه نسبت ب امام زمانشان منجر ب جنایت بزرگی ک تا ب حال در شرق انجام نشده شد *حماسه ی حسینی*

  لطفا تجربه خودتون دوستان بگید.