دوره ارتباط همدلانه

انسان‌ها ذاتا نیازمند نثار و دریافت محبت، صمیمیت و همدلی هستند. ما در این برنامه روی این موضوع کار می‌کنیم که چطور توانمند شویم در نثار کردن و چطور از صمیم‌دل، باز و پذیرا باشیم به دریافت آنچه به ما نثار می‌شود.
ارتباط همدلانه چراغی ست که روی تعاملات ما نور می‌تاباند تا در گام اول آن‌ها را بشناسیم و در گام بعدی جایگاه موثری در دنیای همدلی خلق کنیم.
در این برنامه به این می‌پردازیم که چطور احساسات و نیاز‌ها و افکارمان را بشناسیم و بین ‌آن‌ها تمیز قائل شویم و در قدم بعد راحت در مورد آن گفتگو کنیم.
در این برنامه به سراغ سوالاتی می‌رویم از این جنس که: تا چه اندازه مالکیت احساس‌هایمان را در اختیار داریم؟ چقدر می‌توانیم موثر با آن‌ها مواجه شویم؟ تا چه اندازه به نیاز‌هایمان دسترسی داریم و آماده‌ایم برای برآوردن آن‌ها به نحو کارآمدی قدم برداریم؟ و با کشف پاسخ این سوالات فضای تازه و تمیزی را برای تجربه سطح جدیدی از کیفیت، کارآمدی و رضایتمندی در ارتباطات و تعاملات‌مان فراهم می‌کنیم.

اطلاعات بیشتر دوره های ارتباط همدلانه بهار 1403:

دوره از زبان تسهیلگر آقای حمید ترقی جاه: