دوره خانه امن، کودک ایمن

در دوره خانه امن کودک ایمن از کودکی شروع می کنیم و در جستجوی مصادیق حیا و بلوغ فکری در بزرگسالی پله پله به پایان نوجوانی می رسیم. محصول این مسیر یافتن ویژگی های فردی با سلامت جنسی است.

انتخاب دوره های پاییز و لینک ثبت نام دوره ها:

در دوره خانه امن کودک ایمن به آن میپردازیم:

سرفصل های دوره خانه امن کودک ایمن:

blank

*در دوره خانه امن کودک‌ایمن  با توجه به اینکه محتوای دوره مربوط به مراقبت جنسی میباشد،برای حفظ حریم افراد دوره ضبط نمیشود،لذا برای بهره‌مندی از محتوا لازم است در تمام جلسات آنلاین حضور داشته باشید* 

blank