وقت کوک زندگی

تعداد ویدیو

20

میزان ساعات آموزش داده شده

3 ساعت و 10 دقیقه

دانش آموخته وقت کوک زندگی

0

نظرات تعدادی از شرکت کنندگان سال قبل:


در انتهای این برنامه

در زندگی تان احساس رضایت، سبکی و رهایی می کنید.

زمان و انرژی بیشتری برای انجام کارهایتان در اختیار دارید.

قدم هایی مشخص در حوزه های مختلف زندگی تان برداشته اید.

پویایی و حرکت در زندگی تان جاری شده است.

مسیری برای خلق سال آینده دارید و قدم هایی متعهدانه برای آن برداشته اید.

با کلیک بر روی تصویر زیر و ورود به اپلیکیشن، پس از ثبت نام می توانید به طور رایگان از این برنامه بهره مند شوید.

راهنمای دریافت محتوای کوک زندگی در اپلیکیشن

چرا مدرسه سیمرغ ؟
ارتباط با ما
پیامک، بله و واتس اپ: 09016959094
ایمیل:

همیشه کنار شما