دوره ارتباط همدلانه

هدف اصلی ارتباط، انتقال پیام است. پیام، اطلاعات را منتقل می­کند. سن، تحصیلات، تجربیات، احساسات و… بر شکل­گیری اطلاعات در ذهن انسان اثر می­گذارند. انسان­ها در ارتباط همدلانه…

دوره خانه امن، کودک ایمن

در دوره خانه امن کودک ایمن از کودکی شروع می کنیم و در جستجوی مصادیق حیا و بلوغ فکری در بزرگسالی پله پله به پایان…

دوره زندگی بر مدار ارزش

در دوره زندگی بر مدار ارزش به دنبال قطب نمایی هستیم که در هر ارتباط و در هر ثانیه زندگی جهت حرکت را نشانمان دهد…

دوره پرنیان

نوجوانی گاه چالشی و نگران کننده است. دوره پرنیان درباره شناخت نوجوانی است. درباره رفتارهای ناگهانی نوجوان و هر آنچه در دنیای او معنادار و…

دوره پرند

کودکی مهمترین بخش زندگی است. در دوره پرند ما راه رفتن با کفش بچه ها را تمرین می کنیم و از جنبه های مختلف به…