دوره والدگری فکورانه

اطلاعات دوره

زمان تخمینی: آموزش مجازی حدود 10 ساعت

مدرس دوره

فرشته چراغی
فرشته چراغی مادر، دکتری روانشناسی ، تسهیلگر ، استاد دانشگاه
علی ترقی جاه
علی ترقی جاه پدر، مربی حرفه ای زندگی ، تسهیلگر و طراح
حمیده محسنی
حمیده محسنی مادر،تسهیلگر

این دوره برای تقویت ظرفیت های بازاندیشی والدین طراحی گردیده است. در طول دوره والدین با فرآیند رشد مغز در کودکانشان آشنا می گردند و 

اطلاعات دوره

زمان تخمینی: آموزش مجازی حدود 10 ساعت

مدرس دوره

فرشته چراغی
فرشته چراغی مادر، دکتری روانشناسی ، تسهیلگر ، استاد دانشگاه
علی ترقی جاه
علی ترقی جاه پدر، مربی حرفه ای زندگی ، تسهیلگر و طراح
حمیده محسنی
حمیده محسنی مادر،تسهیلگر

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

+3 ثبت نام شده

اطلاعات دوره

زمان تخمینی: آموزش مجازی حدود 10 ساعت

مدرسه سیمرغ لطفا برای دریافت آخرین اخبار مدرسه‌ی سیمرغ، دریافت پیام را تایید کنید.
رد
اجازه دادن به اعلان‌ها