کانون مهارت‌های تسهیلگری

اطلاعات دوره

زمان تخمینی: عضویت سالانه کانون تسهیلگران

ثبت نام سطح عمومی کانون

حق عضویت سطح عمومی کانون 400 هزار تومان است که تا شب یلدا به صورت رایگان امکان ثبت نام دارید

ثبت‌نام کنید

ثبت نام اقساط سطح اختصاصی

مبلغ عضویت سطح اختصاصی کانون مبلغ 4 میلیون تومان است که به صورت اقساط امکان پرداخت فراهم است..

ثبت‌نام کنید

ثبت نام نقدی سطح اختصاصی

ثبت‌نام کنید
این دوره هیچ بخشی ندارد

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

+44 ثبت نام شده

اطلاعات دوره

زمان تخمینی: عضویت سالانه کانون تسهیلگران

مدرسه سیمرغ لطفا برای دریافت آخرین اخبار مدرسه‌ی سیمرغ، دریافت پیام را تایید کنید.
رد
اجازه دادن به اعلان‌ها