کانون مهارت‌های تسهیلگری

اطلاعات دوره

زمان تخمینی: عضویت سالانه کانون تسهیلگران

ثبت نام زودهنگام سطح اختصاصی کانون مهارت های تسهیلگری

برای ثبت نام زودهنگام تا 20 تیرماه امکان ثبت نام وجود دارد.

ثبت‌نام کنید

ثبت نام اقساط سطح اختصاصی کانون مهارت های تسهیلگری

ثبت‌نام کنید
این دوره هیچ بخشی ندارد

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

+22 ثبت نام شده

اطلاعات دوره

زمان تخمینی: عضویت سالانه کانون تسهیلگران

مدرسه سیمرغ برای دریافت اخبار مدرسه‌ی سیمرغ، تایید کنید.
رد کردن
اجازه دادن