کانون مهارت‌های تسهیلگری

اطلاعات دوره

زمان تخمینی: عضویت سالانه کانون تسهیلگران

ثبت نام زودهنگام سطح اختصاصی کانون مهارت های تسهیلگری

برای ثبت نام زودهنگام تا 20 تیرماه امکان ثبت نام وجود دارد.

ثبت‌نام کنید

ثبت نام اقساط سطح اختصاصی کانون مهارت های تسهیلگری

ثبت‌نام کنید

ثبت نام زود هنگام سطح عمومی کانون مهارت های تسهیلگری

با ثبت نام زود هنگام می توانید به جای مبلغ 400 هزار تومان به صورت رایگان عضو عمومی کانون شوید.

تا انتهای تیرماه فرصت ثبت نام وجود دارد.

ثبت‌نام کنید
این دوره هیچ بخشی ندارد

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

+19 ثبت نام شده

اطلاعات دوره

زمان تخمینی: عضویت سالانه کانون تسهیلگران

مدرسه سیمرغ لطفا برای دریافت آخرین اخبار مدرسه‌ی سیمرغ، دریافت پیام را تایید کنید.
رد
اجازه دادن به اعلان‌ها