کانون مهارت‌های تسهیلگری 14010602- ویژه سازمان

اطلاعات دوره

زمان تخمینی: عضویت سالانه کانون تسهیلگران

ثبت نام زودهنگام سطح اختصاصی

ثبت‌نام کنید

ثبت نام اقساط سطح اختصاصی

ثبت‌نام کنید

ثبت نام زود هنگام سطح عمومی

ثبت‌نام کنید
این دوره هیچ بخشی ندارد

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

اطلاعات دوره

زمان تخمینی: عضویت سالانه کانون تسهیلگران

مدرسه سیمرغ برای دریافت اخبار مدرسه‌ی سیمرغ، تایید کنید.
رد کردن
اجازه دادن