کانون مهارت‌های تسهیلگری 14010602

اطلاعات دوره

زمان تخمینی: عضویت سالانه کانون تسهیلگران

ثبت نام زود هنگام سطح اختصاصی

ثبت‌نام کنید

ثبت نام اقساط سطح اختصاصی

ثبت‌نام کنید

ثبت نام زودهنگام سطح عمومی

ثبت‌نام کنید
این دوره هیچ بخشی ندارد

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

+27 ثبت نام شده

اطلاعات دوره

زمان تخمینی: عضویت سالانه کانون تسهیلگران

مدرسه سیمرغ برای دریافت اخبار مدرسه‌ی سیمرغ، تایید کنید.
رد کردن
اجازه دادن