کوچینگ اجرایی

خدمات کوچینگ اجرایی

کوچینگ، یک همکاری و مشارکت بین کوچ و مراجعه کننده است؛ که در طی آن، مراجعه کننده با استفاده ازتفکر عمیق و خلاقیت خود، توانایی‌های شخصی و حرفه‌ای خود را افزایش می‌دهد. این رابطه یک مشارکت بین کوچ و مراجع برای رساندن مراجع به حداکثر پتانسیل برای رسیدن به اهداف خود خواهد بود.

معرفی خدمات کوچینگ اجرایی

کوچینگ اجرایی شکلی تخصصی از کوچینگ است که برای حمایت و توسعه مهارت‌های رهبری، عملکرد و اثربخشی مدیران در نقش‌های اجرایی یا رهبری در سازمان‌ها طراحی شده است. این برنامه بر تقویت قابلیت‌های مدیران و مدیران ارشد برای به حداکثر رساندن پتانسیل، تأثیر و مشارکت آن‌ها در سازمان تمرکز دارد.کوچ از نزدیک با مدیران برای شناسایی نقاط قوت، زمینه‌های بهبود و اهداف رهبری همکاری می‌کنند و به تقویت مهارت‌های رهبری، مانند ارتباطات، تصمیم گیری، تفکر استراتژیک، هوش هیجانی، حل تعارض و مدیریت موثر تیم‌ها کمک می‌کنند.

اهداف کوچینگ اجرایی

توسعه رهبری
کمک به مدیران و راهبران برای اصلاح سبک رهبری، درک نقاط قوت و ضعف آن‌ها و توسعه استراتژی‌هایی برای راهبری موثرتر.
بهبود عملکرد
حمایت از مدیران و راهبران در بهبود معیارهای عملکرد، دستیابی به اهداف خاص تجاری و افزایش بهره وری کلی.
مهارت‌سازی
کمک به مدیران و راهبران در کسب مهارت‌های جدید و اصلاح ارتقاء موجود.
خودآگاهی
تشویق به بازتاب و ابراز خود و تقویت هوش هیجانی برای مدیریت مؤثرتر خود و تیم‌.

کیفیت و غنای زندگی هر کدام مان مهم است و این زندگی تنها چیزی است که داریم.

چرا مدرسه سیمرغ ؟

مدرسه سیمرغ طی سال های گذشته در پروژه های ملی خدمت کرده و بیش از ۲۰ هزار نفر را اموزش داده است. اکنون گسترده ترین شبکه تسهیلگران آموزش دیده را در کل کشور دارد. خلاقیت و نوآوری مدرسه سیمرغ باعث شده زیر نظر معاونت فناوری ریاست جمهوری به عنوان شرکت خلاق انتخاب شویم. همچنین مجوز فرهنگی هنری چندمنظوره از وزارت ارشاد این امکان را می دهد رویداد و برنامه های گسترده ای را اجرا کنیم..

دسترسی سریع

ارتباط با ما

تلفن: 09016959094
ایمیل:

دانلود اپلیکیشن سیمرغ

ارتباط با ما